Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm Ngày ban hành: 15/06/2006 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 13/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

  • ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật