Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 14/2010/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 14/2010/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn Ngày ban hành: 29/06/2010 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Thông tư 14/2010/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2008/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2008 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong Nghị định số 97
 • Điều 3. Quy định chung đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 6 Nghị định số 97 đối với hoạt động thiết lập, sử ...
 • Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet quy định tại Điều 7, Nghị định 97 liên ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
 • Điều 8. Điều kiện và hồ sơ cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Điều 9. Điều kiện, hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
 • Điều 10. Thẩm quyền và quy trình cấp phép, xác nhận đăng ký
 • Điều 11. Chế độ báo cáo
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • MẪU SỐ 1 (PHỤ LỤC 1) ĐƠN XIN PHÉP CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
 • MẪU SỐ 2 (PHỤ LỤC 2) ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP  DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2010/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

Đang cập nhật