Thông tư 159/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 159/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 159/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 15/10/2010 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung chi
 • Điều 4. Khung mức chi
 • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 159/2010/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 159/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 159/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 159/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 159/2010/TT-BTC

Đang cập nhật