Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 24/2010/TT-BTNMT quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 24/2010/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức Ngày ban hành: 27/10/2010 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 24/2010/TT-BTNMT quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO ĐẠC, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN BẰNG MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM ĐA TIA
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Yêu cầu đối với hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa ...
 • Điều 3. Quy trình đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
 • Điều 4. Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ
 • Điều 5. Nội dung của bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000 tuân theo các quy định tại Quy ...
 • Chương 2. CHUẨN BỊ, THIẾT KẾ KỸ THUẬT, LẮP ĐẶT; KIỂM NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN HỆ THỐNG
 • Điều 6. Công tác chuẩn bị
 • Điều 7. Thiết kế kỹ thuật
 • Điều 8. Lắp đặt hệ thống
 • Điều 9. Kiểm nghiệm máy định vị
 • Điều 10. Kiểm nghiệm máy la bàn
 • Điều 11. Kiểm nghiệm máy cải chính sóng
 • Điều 12. Kiểm nghiệm máy đo sâu
 • Điều 13. Kiểm nghiệm, đồng bộ đồng hồ
 • Điều 14. Kiểm nghiệm hệ thống hoàn chỉnh
 • Chương 3. ĐO ĐẠC, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
 • Điều 15. Quan trắc và xử lý số liệu thủy triều
 • Điều 16. Thu thập số liệu
 • Điều 17. Ghi sổ
 • Điều 18. Xử lý số liệu trực tuyến
 • Điều 19. Xử lý số liệu sau khảo sát
 • Chương 4. THÀNH LẬP VÀ BIÊN TẬP BẢN ĐỒ
 • Điều 20. Yêu cầu đối với việc thành lập bản đồ
 • Điều 21. Thành lập và biên tập bản đồ gốc số địa hình đáy biển
 • Chương 5. KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ GIAO NỘP SẢN PHẨM
 • Điều 22. Kiểm tra trong sản xuất
 • Điều 23. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm
 • Điều 24. Sản phẩm giao nộp
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Điều khoản thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 CHÚ GIẢI MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
 • PHỤ LỤC SỐ 02 CÁC CHUẨN CHO KHẢO SÁT THỦY ĐẠC
 • PHỤ LỤC SỐ 03 SAI SỐ ĐO SÂU TRONG CÔNG NGHỆ ĐO SÂU ĐA TIA MBES
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2010/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật