Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 35/2010/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 35/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 15/11/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 35/2010/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2008/QĐ-BGTVT NGÀY 31/01/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao ...
 • Điều 2. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục triển khai Dự án đổi mới quản lý giấy phép lái xe; tổ ...
 • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
 • MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2010/TT-BGTVT để xử lý:
 • Bộ GTVT trả lời về mẫu Giấy phép lái xe mới

  Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Văn Thịnh (lvthinh52@...) góp ý về một số điểm mà ông cho rằng không thống nhất và chưa hợp lý trong thẩm quyền cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ và về mẫu GPLX mới theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải. Theo ý kiến của ông Thịnh, việc áp dụng cấp mới, cấp đổi GPLX hết thời hạn bằng vật liệu PET theo mẫu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT có một số vấn đề cần xem xét như sau: - Căn cứ khoản 10, Điều 61 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho cơ sở đào tạo; quy định hình thức, nội dung, chương trình đào tạo; sát hạch và cấp, đổi, thu hồi GPLX. Tuy nhiên, tại Thông tư 35/2010/TT-BGTVT và Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/1/2008 của Bộ Giao thông vận tải chỉ đề cập đến một nội dung là mẫu GPLX cơ giới đường bộ mà không quy định thẩm quyền cấp GPLX. - Góc trái mẫu GPLX cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT về phần người ký GPLX chưa phù hợp quy định pháp luật hiện hành. - Phần tiếng Anh dịch trên GPLX cần tham khảo mẫu GPLX của các nước cho đồng nhất. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thịnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét.

 • Xem tất cả >>>

Tin tức về Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật