Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Click để xem chi tiết và Tải về Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

Tiêu đề: Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 Số hiệu: 61/2010/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 24/11/2010 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • 1. Bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau ...
 • 2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung ...
 • 3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 5. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 7. Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 8. Bổ sung khoản 5 Điều 63 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như ...
 • 9. Điểm g và điểm h khoản 1 Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: ...
 • 11.Điều 97 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 10. Điểm c khoản 1 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi ...
 • 12. Điều 105 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 15.Điều 122 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 13. Điều 108 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 14. Khoản 4 Điều 120 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ ...
 • 16. Bổ sung khoản 3 Điều 127 như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như sau: như ...
 • Điều 2

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010.

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 có những điểm mới sau.

Về đối tượng tham gia bảo hiểm. Luật mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm như sau: tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Về tái bảo hiểm. Luật quy định doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Về hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm. Luật sửa đổi lần này quy định rõ nguyên tắc trong hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu như sau: doanh nghiệp được hợp tác trong việc tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, giám định tổn thất, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đề phòng và hạn chế tổn thất, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, đào tạo và quản lý đại lý bảo hiểm, chia sẻ thông tin để quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được cạnh tranh về điều kiện, phạm vi, mức trách nhiệm bảo hiểm. Việc đấu thầu sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng đồng thời phải tuân thủ các quy định của luật này về sản phẩm bảo hiểm, chất lượng dịch vụ, năng lực bảo hiểm, năng lực tài chính.

Bổ sung Hợp tác xã vào diện các loại hình doanh nghiệp được kinh doanh bảo hiểm. Thực tế hiện nay, đã có nhiều hợp tác xã có quy mô lớn, những hợp tác xã này đã đáp ứng đủ các điều kiện được kinh doanh bảo hiểm theo quy định, chẳng hạn, quy định về vốn pháp định, năng lực tài chính, khả năng thanh toán, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Hơn nữa, đây là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp. Do vậy, Luật sửa đổi, bổ sung cũng đưa thêm hợp tác xã vào diện các loại hình doanh nghiệp được kinh doanh bảo hiểm.

Về việc thành lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, luật sửa đổi quy định Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Nguồn để lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả các hợp đồng bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 để xử lý:
 • Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm là khi nào?

  Tôi đang có dự định tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con gái, khi nào thì bảo hiểm sẽ phát sinh trách nhiệm của nó.

 • Doanh nghiệp bảo hiểm có được tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác không?

  Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm có đuợc tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác không? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào quy định không? Mong sớm nhận được sự phản hồi hồi. Xin cảm ơn!

 • Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi nào?

  Nếu anh A và công ty B có thỏa thuận và ký kết một hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực pháp luật thì trách nhiệm bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm sẽ phát sinh trong thời điểm nào?

 • Các loại bảo hiểm nhân thọ

  Tôi được biết các loại nghiệp vụ bảo hiểm ở nước ta bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Vậy cho tôi hỏi, loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ ở nước ta bao gồm các loại nghiệp vụ bảo hiểm nào?

 • Xem tất cả >>>