Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Số hiệu: 116/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/12/2010 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 4. Phụ cấp thu hút
 • Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng
 • Điều 7. Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch
 • Điều 8. Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ...
 • Điều 9. Thanh toán tiền tàu xe
 • Điều 10. Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
 • Điều 11. Nguồn kinh phí và trách nhiệm chi trả
 • Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị định 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công chức viên chức.

Theo đó, đối tượng được áp dụng chính sách trong nghị định này bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước…

Nghị định cũng quy định rõ về khu vực Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;…

Qua đó, nghị định 116/2010 quy định các chính sách bao gồm phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;…

Theo nghị định này, một chính sách đáng chú ý đó là chính sách thu hút, cụ thể đối tưởng được áp dụng chính sách nêu trên được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 116/2010/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật