Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 90/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 25/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động-Thương binh ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ...
  • DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật