Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 02/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 21/01/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHĂN NUÔI
  • Điều 1. Nhiệm vụ của Cục Chăn nuôi
  • Điều 2. Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về  chăn nuôi
  • Điều 3. Nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Huyện hoặc Phòng Kinh tế ở các Quận ...
  • Điều 4. Nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về chăn nuôi
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật