Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Số hiệu: 4301/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh Ngày ban hành: 31/12/2008 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NSĐP NĂM 2009.
 • Điều 1. Giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2009 cho các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, Ngành ...
 • Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2009 được giao:
 • Điều 3. Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ vốn XDCB ...
 • Điều 4. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành phân bổ các Chương trình mục tiêu còn lại đúng ...
 • Điều 5. Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục thuế Thanh Hoá và Giám đốc Sở tài chính căn cứ Quyết định giao dự ...
 • Điều 6. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy ...
 • Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6
 • Biểu số 2 KH/ĐP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯ­ƠNG NĂM 2009
 • Biểu số 7A KH/ĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2009
 • Biểu số 10 KH/ĐP BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2009
 • Biểu số 40 KH-ĐP BIỂU TỔNG HỢP BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2009
 • BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2009
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4301/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật