Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2007/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Số hiệu: 03/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phùng Thanh Kiểm Ngày ban hành: 15/03/2007 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 03/2007/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

  • Điều 1. Quy định mức thu lệ phí địa chính, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:
  • Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí địa chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật