Thông tư 21/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 21/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 21/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 18/02/2011 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 21/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
  • Điều 3. Nội dung và mức chi
  • Điều 4. Trách nhiệm của Hội Người cao tuổi các cấp
  • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại ...
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2011/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2011/TT-BTC

Đang cập nhật