Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 114/2001/QĐ-BNN về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 114/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 30/11/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 114/2001/QĐ-BNN về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TRANG BỊ, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ TẠI ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy ...
  • Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ TCKT và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông ...
  • QUY CHẾ TRANG BỊ, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ TẠI NHÀ RIÊNG, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ...
  • I. TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH :
  • II. TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG :
  • III. PHƯƠNG THỨC TRANG CẤP VÀ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ...
  • IV. CÁC TRƯỜNG HỢP THÔI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC THANH TOÁN TIỀN KHOÁN CƯỚC PHÍ ĐIỆN THOẠI :
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 114/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 114/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật