Thông tư 33/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 33/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 33/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 14/03/2011 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 33/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 47/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 47/2005/TT-BTC NGÀY 08/6/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP ...
  • Điều 1. Sửa đổi quy định về: “nội dung các khoản thu” tại điểm E khoản 2 mục I Thông tư số 47/2005/TT ...
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2011/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 33/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 33/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2011/TT-BTC

Đang cập nhật