Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Tiêu đề: Quyết định 31/2005/QĐ-BTS chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Số hiệu: 31/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh Ngày ban hành: 06/12/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 31/2005/QĐ-BTS chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ ...
  • Điều 1. Chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ...
  • Điều 2. Công ty Con và Công ty liên kết:
  • Điều 3. Công ty Mẹ và các Công ty Con, các Công ty liên kết có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa ...
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm:
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2005/QĐ-BTS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Đang cập nhật