Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2006/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế phân cấp quản lý tổ chức - cán bộ ngành giáo dục - đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 24/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Hà Văn Thạch Ngày ban hành: 05/05/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 24/2006/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế phân cấp quản lý tổ chức - cán bộ ngành giáo dục - đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC - CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phân cấp quản lý tổ chức - cán bộ ngành giáo dục - ...
 • Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành.
 • QUY CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC - CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích, yêu cầu của việc phân cấp:
 • Điều 2. Nguyên tắc phân cấp:
 • Chương II QUẢN LÝ TỔ CHỨC - CÁN BỘ
 • Điều 3. Phân công, phân cấp quản lý tổ chức - cán bộ:
 • Điều 4. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của nhà trường:
 • Điều 5. Kế hoạch biên chế:
 • Điều 6. Tuyển dụng:
 • Điều 7. Việc điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển:
 • Điều 8. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật:
 • Điều 9. Nâng bậc lương:
 • Điều 10. Nâng ngạch, chuyển ngạch:
 • Điều 11. Quản lý hồ sơ viên chức và đánh giá viên chức:
 • Điều 12. Đào tạo, bồi dưỡng:
 • Điều 13. Thanh tra, kiểm tra:
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm thực hiện:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật