Nghị quyết 70/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 70/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2011 về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 70/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/04/2011 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 70/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật