Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 270/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Số hiệu: 270/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Châu Ngày ban hành: 27/04/2007 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 270/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định ...
 • Điều 3 Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương ...
 • Điều 4 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi công trình xây dựng được cấp giấy:
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng:
 • Điều 3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:
 • Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:
 • Chương II ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Mục 1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Điều 5. Điều kiện áp dụng đối với cá nhân
 • Điều 6. Điều kiện áp dụng đối với tổ chức
 • Mục 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Điều 7. Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân trong nước
 • Điều 8. Hồ sơ áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài
 • Điều 9. Hồ sơ áp dụng đối với tổ chức
 • Mục 3. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với cá nhân
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức
 • Chương III CẤP LẠI, CẤP ĐỔI VÀ XÁC NHẬN THAY ĐỔI SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH ...
 • Điều 12. Trường hợp được cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận
 • Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận
 • Điều 15. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
 • Chương IV QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỠ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Điều 16. Quy định lệ phí về việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình ...
 • Chương V GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 17. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực cấp và sử dụng giấy chứng nhận
 • Điều 18. Xử lý vi phạm
 • Điều 19. Giải quyết khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 270/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 270/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật