Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 19/2002/QĐ-BCN về bộ "Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Cho phần xây lắp luyện kim công trình cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên" do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành Số hiệu: 19/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn Ngày ban hành: 08/05/2002 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 19/2002/QĐ-BCN về bộ "Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Cho phần xây lắp luyện kim công trình cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên" do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bộ "Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành cho phần xây lắp luyện ...
 • Điều 2 Bộ đơn giá xây dựng cơ bản này là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá xét thầu trong trường ...
 • Điều 3 Tổng Công ty Thép Việt
 • Điều 4 Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp, Hội đồng ...
 • THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành cho phần xây lắp luyện kim Công ...
 • I - Nội dung đơn giá XDCB chuyên ngành
 • II – Hướng dẫn sử dụng đơn giá
 • Chương I CÔNG TÁC XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ CÔNG NGHIỆP, ỐNG CÔNG NGHIỆP
 • Chương II CÔNG TÁC XÂY DỰNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG GOÒNG, ĐƯỜNG CẨU THÁP
 • Chương III LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG VÀ PHỤ TÙNG ỐNG
 • Chương IV CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
 • Chương V Một số công tác khác
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2002/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật