Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 49/2002/QĐ-BCN thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 49/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm Ngày ban hành: 18/11/2002 Lĩnh vực: Công nghiệp, Kế toán, kiểm toán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 18/11/2002, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 49/2002/QĐ-BCN thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp.

Thành lập Ban vận động thành lập Phân hội Kế toán ngành Công nghiệp gồm 18 đồng chí (có danh sách kèm theo).

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 49/2002/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 49/2002/QĐ-BCN

Đang cập nhật