Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Tiêu đề: Quyết định 479/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 479/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phan Ngọc Thuỷ Ngày ban hành: 08/04/2011 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 479/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ NĂM 2011 THEO QUYẾT ...
  • Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí kinh phí không tự chủ tài chính nguồn sự nghiệp kinh tế năm ...
  • Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục trưởng Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức thực hiện các nội dung và thanh ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông ...
  • DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 193 ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 479/QĐ-BNN-TC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 479/QĐ-BNN-TC

Đang cập nhật