Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 16/2003/QĐ-BCN ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản của Cơ quan Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 16/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 03/03/2003 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 16/2003/QĐ-BCN ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản của Cơ quan Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, BAN HÀNH VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN BỘ CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản của cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định ...
 • QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, BAN HÀNH VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN BỘ CÔNG NGHIỆP
 • Chương 1: TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 1. Tất cả các loại công văn, tài liệu, đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, thư công tác (sau đây gọi ...
 • Điều 2. Việc chuyển văn bản đến địa chỉ để giải quyết được thực hiện như sau:
 • Chương 2: XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN VÀ TRÌNH KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 3. Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ giải quyết công việc theo quy định ...
 • Điều 4. Hồ sơ trình ký văn bản (không thuộc loại văn bản quy phạm pháp luật) để trình Lãnh đạo Bộ gồm ...
 • Điều 5. Trình Lãnh đạo Bộ ký được thực hiện theo quy trình như sau:
 • Điều 6. Đối với những văn bản do Lãnh đạo các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ ký ban hành để giải quyết ...
 • CHƯƠNG 3: BAN HÀNH VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ VĂN BẢN
 • Điều 7. Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra thể thức và thực hiện thủ tục ban hành văn bản, chuyển văn ...
 • Điều 8. Các cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý, bảo quản tài liệu, hồ sơ. Hết giờ làm việc những ...
 • Điều 9. Việc quản lý, sử dụng các hồ sơ, tài liệu mật được thực hiện theo Quyết định số 165/1998/QĐ-TTg ...
 • Điều 10. Lập hồ sơ công việc.
 • Điều 11. Giao nộp hồ sơ.
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này ...
 • Điều 13. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại các đơn ...
 • Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chánh Văn phòng Bộ đề xuất trình Bộ trưởng xem xét quyết ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2003/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật