Nghị định 31/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/05/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính ...
  • “Điều 8.
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục.

Nội dung của Nghị định 31 quy định chủ yếu về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về phổ cập giáo dục , theo đó phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Theo đó, nghị định 31 nhấn mạnh trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp phải có kế hoạch và giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Bảo đảm để mọi trẻ em sáu tuổi đều được vào học lớp một; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và chống mù chữ.

Về bộ sách giáo khoa, nghị định này cũng quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; Quyết định duyệt và chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Nghị định 31/2011 cũng quy định người tốt nghiệp các trình độ đào tạo muốn trở thành nhà giáo mà chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 31/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 31/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 31/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật