Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 10/2011/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 10/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 14/04/2011 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 10/2011/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 11 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông sau:
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2011/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật