Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 34/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 34/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm Ngày ban hành: 31/10/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 34/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN NGÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0038 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa ...
 • Điều 2. Giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch - ...
 • TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA
 • 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • 2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
 • 3. QUY ĐỊNH CHUNG    
 • 4. YÊU CẦU VỀ DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG
 • 4.1. Sơ đồ dây chuyền công năng
 • 4.2. Dây chuyền hoạt động của Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo yêu cầu sạch bẩn một chiều, riêng biệt và ...
 • 5. YÊU CẦU VỀ VỊ TRÍ XÂY DỰNG
 • 6. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
 • 6.1. Kết cấu
 • 6.2. Tổ chức không gian: giải pháp thiết kế tổ chức không gian trong Khoa Phẫu thuật phải đảm bảo các ...
 • 6.3. Các yêu cầu về kích thước không gian
 • 6.4. Yêu cầu diện tích của các hạng mục công trình:
 • 7. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
 • 7.1. Chiếu sáng
 • 7.2. Các yêu cầu vi khí hậu
 • 7.3. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
 • 7.4. Cấp điện
 • 7.5. Công nghệ thông tin:
 • 7.6. Cấp thoát nước:
 • 7.7. Chất thải rắn
 • 7.8. Yêu cầu cung cấp khí y tế
 • 7.9. Yêu cầu hoàn thiện công trình
 • 8. TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • PHỤ LỤC 1 MẪU THIẾT KẾ
 • PHỤ LỤC B MẪU THIẾT KẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2005/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2005/QĐ-BYT

Đang cập nhật