Quyết định 444/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 444/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2005 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 444/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 26/05/2005 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2005 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (dưới đây gọi ...
  • Điều 2. Biện pháp và tiến độ thực hiện
  • Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 444/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 444/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 444/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 444/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 444/QĐ-TTg

Đang cập nhật