Thông tư 109/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 109/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 109/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 109/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 08/12/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 109/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TÀI CHÍNH TRONG GIAO, BÁN,KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ CÔNG TY NHÀ ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG VỀ GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ CÔNG TY NHÀ NƯỚC
  • II. CHI PHÍ THỰC TẾ, HỢP LÝ VÀ CẦN THIẾT CHO VIỆC TỔ CHỨC GIAO, BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ CÔNG ...
  • III. GIAO CÔNG TY CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG:
  • IV. BÁN CÔNG TY NHÀ NƯỚC
  • V. KHOÁN KINH DOANH CÔNG TY:
  • VI. CHO THUÊ CÔNG TY:
  • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 109/2005/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 109/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 109/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 109/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 109/2005/TT-BTC

Đang cập nhật