Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 35/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý Ngày ban hành: 11/08/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRAO VÀ NHẬN HỌC BỔNG, TRỢ CẤP CHO NGƯỜI HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xét chọn và trao tặng học bổng, trợ cấp
 • Điều 4. Tiếp nhận học bổng, trợ cấp
 • Điều 5. Xét chọn và trao tặng học bổng, trợ cấp
 • Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người học được nhận học bổng, trợ cấp
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của nhà tài trợ
 • Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục
 • Điều 9. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT để xử lý: