Quyết định 1118/QĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1118/QĐ

Tiêu đề: Quyết định 1118/QĐ năm 1987 về Quy định quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Số hiệu: 1118/QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Phạm Minh Hạc Ngày ban hành: 02/12/1987 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 1118/QĐ năm 1987 về Quy định quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH CÁC ...
 • Điều 1: Nay ban hành quy định về quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh các ...
 • Điều 2: Quy định này áp dụng cho học sinh tất cả các trường phổ thông trong cả nước kể ...
 • Điều 3: Ông Chánh văn phòng, các ông Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Giáo dục, các ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
 • I. Quyền hạn của học sinh.
 • II. Nhiệm vụ của học sinh.
 • A. Nhiệm vụ của học sinh phổ thông cấp I.
 • B. Nhiệm vụ của học sinh phổ thông cấp II.
 • C. Nhiệm vụ của học sinh phổ thông trung học.
 • III. Khen thưởng - kỷ luật.
 • A. KHEN THƯỞNG:
 • B. KỶ LUẬT:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1118/QĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1118/QĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1118/QĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1118/QĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1118/QĐ

Đang cập nhật