Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM sửa đổi quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 3188/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ Ngày ban hành: 30/12/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM sửa đổi quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT ...
  • Điều 1. Bổ sung Phụ lục 8 của Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ ...
  • Phụ Lục 8: QUY TẮC XUẤT XỨ DÙNG CHO HIỆP ĐỊNH CEPT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GỖ VÀ NHÔM TIÊU CHÍ CHUYỂN ...
  • A. QUY ĐỊNH CHUNG:
  • B. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GỖ:
  • C. Đối với sản phẩm nhôm: phải đáp ứng được các tiêu chí chuyển đổi cơ bản như sau:
  • D. Chứng nhận xuất xứ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3188/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật