Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp Số hiệu: 98/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/10/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ NÔNG NGHIỆP
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của ...
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ ...
 • 9. Thay thế các Phụ biểu 3-A; 3-B; 4-A và 4-B ban hành kèm theo Nghị định
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ
 • PHỤ LỤC III-A MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO CÁC LOÀI PHỤ LỤC I CỦA CÔNG ...
 • PHỤ LỤC III-B MẪU HỒ SƠ GỬI KÈM CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÁC TRẠI NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUY ...
 • PHỤ LỤC IV-A HỒ SƠ KÈM THEO CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO THỰC VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH ...
 • PHỤ LỤC IV-B HỒ SƠ KÈM THEO CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUY ĐỊNH TẠI ...

Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định nông nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 98/2011, tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định phải có đủ các điều kiện sau: Có chức năng khảo nghiệm hoặc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng; Có địa điểm và diện tích đất phù hợp để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm; Có thiết bị chuyên ngành hoặc có hợp đồng với tổ chức, cá nhân khác để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm; Có ít nhất một (01) cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành trồng trọt, giống cây trồng hoặc đã trực tiếp làm công tác khảo nghiệm kỹ thuật ít nhất hai (02) năm; Có bộ mẫu chuẩn của các giống cây trồng được biết đến rộng rãi thuộc loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm.

Ngoài ra, Nghị định 98 cũng sửa đổi, bổ sung về thủ tục khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Việc khai báo kiểm dịch được thực hiện trước ít nhất 02 ngày làm việc (khác với quy định trước đây là 05 ngày) nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; trước ít nhất từ 15 - 30 ngày làm việc nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không còn miễn dịch.

Buộc khai báo trước ít nhất hai (02) ngày làm việc (Theo quy định trước đây là 03 ngày) nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện; bảy (07) ngày làm việc (Theo quy định trước đây là 10 ngày) nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.

Nghị định 98/2011 cũng quy định trong thời gian một (01) ngày làm việc (theo quy định trước đây là 03 ngày), kể từ khi nhận được khai báo của chủ hàng, Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch, cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, các quy định khác có liên quan đối với trường hợp quá cảnh Lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 98/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật