Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 2394/QĐ-TCHQ năm 2011 thành lập Tổ xây dựng và lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin đối với dự án “Xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh phục vụ mở rộng thủ tục Hải quan điện tử (eManifest)” do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 2394/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh Ngày ban hành: 03/11/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2394/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2394/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật