Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 85/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 10/08/2000 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật