Thông tư 15/2011/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2011/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 15/2011/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 15/2011/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình Ngày ban hành: 11/11/2011 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 15/2011/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH KHO BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀ VỆ SINH TÀI LIỆU ...
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ
 • Điều 4. Định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHI TIẾT VỆ SINH KHO BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Hệ số 1,0 cho kho chuyên ...
 • PHỤ LỤC II ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ VỆ SINH 01 M2 KHO BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • PHỤ LỤC III ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHI TIẾT VỆ SINH TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY
 • PHỤ LỤC IV ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ VỆ SINH 01 MÉT GIÁ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2011/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2011/TT-BNV

Đang cập nhật