Thông tư 21/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 21/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 21/11/2011 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUẢN LÝ VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Điều 3. Tham gia thực hiện thủ tục giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
 • Chương 2. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 4. Về hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động
 • Điều 5. Trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động
 • Chương 3. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 6. Thay mặt người nhận con nuôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam
 • Điều 7. Hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ...
 • Điều 8. Thuê trụ sở, sử dụng lao động Việt Nam
 • Điều 9. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em
 • Điều 10. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động
 • Chương 4. KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 11. Cơ quan kiểm tra
 • Điều 12. Nội dung kiểm tra
 • Điều 13. Trình tự tiến hành kiểm tra
 • Điều 14. Thanh tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài
 • Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện Thông tư
 • Mẫu số 01/BC/PTTE TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI Ở ...
 • Mẫu số 02/BC/VPCNNNg BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2011/TT-BTP

Đang cập nhật