Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Click để xem chi tiết và Tải về Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Tiêu đề: Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Ca-dắc-xtan Người ký: Nguyễn Quốc Cường, Nurlan Ermec Ba Ep Ngày ban hành: 15/09/2009 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan để xử lý:

Tin tức về Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Đang cập nhật

Bình luận về Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Đang cập nhật

Án lệ về Hiệp định về đi lại của công dân hai nước giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Đang cập nhật