Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 68/2011/QĐ-TTg về Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 68/2011/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/12/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 68/2011/QĐ-TTg về Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, MUA SẮM ĐỐI VỚI ...
  • Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng
  • Điều 2. Quy định về mua sắm và lộ trình thực hiện
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CHI TIẾT PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC MUA SẮM ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 68/2011/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 68/2011/QĐ-TTg

Đang cập nhật