Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 33/2011/TT-BKHCN hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 33/2011/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 09/12/2011 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 33/2011/TT-BKHCN hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TỪ DỰ ÁN ĐẦU ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới
 • Điều 4. Hồ sơ yêu cầu chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới
 • Điều 6. Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới
 • Điều 7. Hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới
 • Điều 8. Trách nhiệm của Văn phòng Chứng nhận
 • Điều 9. Xử lý vi phạm
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2011/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

Đang cập nhật