Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Tiêu đề: Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công, viên chức lãnh đạo thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 2437/2007/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Văn Truyền Ngày ban hành: 13/11/2007 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công, viên chức lãnh đạo thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ ...
 • Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các quy định tương ứng tại Quy định ban ...
 • QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO THUỘC CƠ QUAN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ...
 • Điều 4. Thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm
 • Chương II BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI
 • Mục 1. BỔ NHIỆM
 • Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 6. Thời hạn giữ chức vụ
 • Điều 7. Tiêu chuẩn chung
 • Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh
 • Điều 9. Trình tự bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo cấp vụ và tương đương
 • Điều 10. Trình tự bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương
 • Điều 11. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm
 • Mục 2. BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 12. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại
 • Điều 13. Điều kiện bổ nhiệm lại
 • Điều 14. Việc bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp không đủ thời gian công tác trọn một nhiệm kỳ
 • Điều 15. Trình tự bổ nhiệm lại
 • Chương III TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM
 • Điều 16. Từ chức
 • Điều 17. Miễn nhiệm
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2437/2007/QĐ-TTCP

Đang cập nhật