Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Tiêu đề: Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế Số hiệu: 65/2011/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Lê Thị Tuyết Mai Ngày ban hành: 28/11/2011 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hành chính tư pháp, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế để xử lý:

Tin tức về Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo hiệu lực của Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Đang cập nhật