Thông tư 161/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 161/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 161/2011/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean giai đoạn 2012-2014 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 161/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 17/11/2011 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 161/2011/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean giai đoạn 2012-2014 do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG ...
  • Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ...
  • Điều 2: Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Điều 3: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2012 và thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 17/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 161/2011/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean giai đoạn 2012-2014.

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất ATIGA).

Trong đó:

+ Cột “Mã hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa”, được xây dựng trên cơ sở AHTN 2012 và phân loại theo cấp độ 8 số;

+ Cột “Thuế suất ATIGA (%)”, mức thuế suất áp dụng cho từng năm được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó, bắt đầu từ năm 2012 cho đến hết năm 2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 161/2011/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 161/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 161/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 161/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 161/2011/TT-BTC

Đang cập nhật