Thông tư 204/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 204/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 204/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 204/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 30/12/2011 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 204/2011/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÓC
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 65 ...
  • Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 204/2011/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 204/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 204/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 204/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 204/2011/TT-BTC

Đang cập nhật