Quyết định 225/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 225/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 225/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 22/02/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA ...
  • Điều 1. Phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng ...
  • I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
  • II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
  • IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 225/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 225/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 225/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 225/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 225/QĐ-TTg

Đang cập nhật