Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 16/03/2012 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ ...
  • Điều 1. Phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
  • Điều 4. Mức chi
  • Điều 5. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật