Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2012/TTLT-BQP-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 30/03/2012 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính

Mục lục Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA BỘ QUỐC PHÒNG VỚI BỘ TÀI CHÍNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
  • Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
  • Điều 5. Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển
  • Điều 6. Trách nhiệm của lực lượng Hải quan
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Đang cập nhật