Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Số hiệu: 33/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/04/2012 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
  • Điều 2. Bãi bỏ các quy định
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Ngày 21/04/201, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi một số điều về tổ chức, hoạt động và quản lý hội nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục thành lập hội cũng như chặt chẽ hóa quá trình giải thể hội. Cụ thể, Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2010/NĐ-CP ở những nội dung sau: 
Thứ nhất, Khi hội nộp hồ sơ xin phép thành lập, số lượng hồ sơ xin phép thành lập hội giảm từ 2 xuống còn 1 bộ đến mỗi cơ quan quy định.

Đồng thời giảm thời gian thiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ 60 ngày xuống còn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp. Sau thời gian nói trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. Ngoài ra, trong hồ sơ xin phép thành lập hội, Nghị định 33/2012 bãi bỏ tiêu chí "dự kiến phương hướng hoạt động".

Thứ hai, Nghị định 33/2012 bổ sung thêm trách nhiệm khi hội tự giải thể như sau: Giải quyết tài sản và tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể gửi một bộ hồ sơ quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chính hội hoạt động.

Nghị định 33/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/06/2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 33/2012/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật