Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Tiêu đề: Chỉ thị 01/2000/CT-BCN về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 01/2000/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư Ngày ban hành: 03/01/2000 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Chỉ thị 01/2000/CT-BCN về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂM 2000
  • I/ MỤC TIÊU THI ĐUA.
  • II/ NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA.
  • III/ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2000.

Ngày 03/01/2000, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Chỉ thị 01/2000/CT-BCN về việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trong ngành Công nghiệp năm 2000.

MỤC TIÊU THI ĐUA.

1- Toàn ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế nêu trong Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ sáu.

2- Các Tổng Công ty, các Sở Công nghiệp căn cứ vào kế hoạch năm 2000, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các mục tiêu thi đua cụ thể, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất kinh doanh theo chương trình của Tổng Công ty và của Sở.

3- Các Cục, Vụ, Ban, Viện, các Sở Công nghiệp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, hướng dẫn các đơn vị tổ chức phong trào thi đua đổi mới quản lý, đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư và đào tạo nhân lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác.

4- Các doanh nghiệp đặt chỉ tiêu thi đua, tăng trưởng sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trên cơ sở phấn đấu sử dụng cao nhất năng lực sản xuất theo công suất thiết kế, bảo đảm việc làm và đời sống người lao động. Các trường đào tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tăng cường trao đổi, học tập các kinh nghiệm, mô hình giáo dục tiên tiến trong thời kỳ đổi mới.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/2000/CT-BCN để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/2000/CT-BCN

Đang cập nhật