Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 90/2012/TTLT-BTC-TTCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Tiến Hào, Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 30/05/2012 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH TỪ CÁC ...
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  • Điều 2: Các khoản được trích
  • Điều 3. Mức trích
  • Điều 4. Thủ tục trích, nộp
  • Điều 5. Sử dụng kinh phí được trích
  • Điều 6. Lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí được trích
  • Điều 7: Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP

Đang cập nhật