Thông tư 88/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 88/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 88/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 28/05/2012 Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính

Mục lục Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
  • Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài ...
  • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2012 và thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTC ...
  • PHỤ LỤC KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 88/2012/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 88/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 88/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 88/2012/TT-BTC

Đang cập nhật