Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Người ký: Đàm Hữu Đắc, Nguyễn Văn Vọng, Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 18/01/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DẠY VĂN HÓA, GIÁO DỤC PHỤC HỒI HÀNH VI, NHÂN CÁCH CHO NGƯỜI NGHIỆN ...
  • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. DẠY VĂN HÓA, GIÁO DỤC PHỤC HỒI HÀNH VI, NHÂN CÁCH
  • III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
  • IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Đang cập nhật